The Paro Valley

The Paro Valley. Paro, Bhutan

Paro, Bhutan. (Ref: 2004as-008-38s)

Related galleries: Asia, Asia 2004, Bhutan, Paro

Countries

Perspectives