The Nile

Felucca on the Nile

Along the Nile

Fishing in the Nile

Fishing in the Nile

Washing the dishes

Kom Ombo

Kom Ombo

On the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Kom Ombo

Kom Ombo

Kom Ombo Heiroglyph

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Along the Nile

Farming in the Nile Delta

Fishing in the Nile

Fishing in the Nile

Fishing in the Nile

Countries

Perspectives